thumbnail Hallo,

Lokomotiv

Spieler Nationalität Position Alter Spiele
 0 I. Isabaev Torhüter 25 0 0 0 0 0 0
 0 T. Juraev Torhüter 30 0 0 0 0 0 0
 0 S. Karimov Torhüter 17 0 0 0 0 0 0
 0 I. Nesterov Torhüter 31 0 0 0 0 0 0
 0 S. Jurayev Abwehrspieler 27 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Z. Khasanov Abwehrspieler 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Filiposyan Abwehrspieler 26 0 0 0 0 0 0
 0 I. Tuhtahujaev Abwehrspieler 24 0 0 0 0 0 0
 0 K. Mukhtarov Abwehrspieler 20 0 0 0 0 0 0
 0 S. Mulladjanov Abwehrspieler 28 0 0 0 0 0 0
 0 I. Suyunov Abwehrspieler 31 0 0 0 0 0 0
 0 D. Rakhmatullaev Mittelfeldspieler 25 0 0 0 0 0 0
 0 K. Abramov Mittelfeldspieler 20 0 0 0 0 0 0
 0 K. Ruzyev Mittelfeldspieler 19 0 0 0 0 0 0
 0 I. Alibaev Mittelfeldspieler 20 0 0 0 0 0 0
 0 Boburbek Yuldashev Mittelfeldspieler 23 0 0 0 0 0 0
 0 I. Rakhimov Mittelfeldspieler 29 0 0 0 0 0 0
 0 L. Turayev Mittelfeldspieler 26 0 0 0 0 0 0
 0 S. Abdullaev Mittelfeldspieler 28 0 0 0 0 0 0
 0 M. Bikmaev Mittelfeldspieler 28 0 0 0 0 0 0
 0 J. O. Hasanov Mittelfeldspieler 31 0 0 0 0 0 0
 0 F. Musayev Mittelfeldspieler 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Karpenko Mittelfeldspieler 37 0 0 0 0 0 0
 0 F. Tadjiyev Stürmer 28 0 0 0 0 0 0
 0 A. Geynrikh Stürmer 29 0 0 0 0 0 0
 0 A. Shogulyamov Stürmer 20 0 0 0 0 0 0
 0 B. Tillyabbaev Stürmer 23 0 0 0 0 0 0
 0 S. Mustafayev Stürmer 23 0 0 0 0 0 0
 0 I. Nagaev Stürmer 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Shevchenko Stürmer 29 0 0 0 0 0 0
 0 D. Usmanov Stürmer 20 0 0 0 0 0 0
Trainer
 V. Abramov